Home

Social media is about people not about logo

Tomáš Vejsada

Freelancerování mě baví. Fotím, starám se o sociální sítě, vymýšlím koncept a snažím se dodat vašemu podnikání nový pohled a energii.